Bioloģiskais komposts ir augsnes bioloģiskais uzlabošanas līdzeklis, kas ir kompostēti - sadalījušies bioloģiski atkritumi. Kompostu pievieno augsnei, lai saglabātu un uzlabotu tās fizikālās un ķīmiskās īpašības un bioloģisko aktivitāti. Komposts ir galvenā sastāvdaļa bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Viss par bioloģisko kompostu
zoom _JSHOP_ZOOM_IMAGE
Viss par bioloģisko kompostu Viss par bioloģisko kompostu Viss par bioloģisko kompostu Viss par bioloģisko kompostu

Bioloģiskais komposts ir komposts, kas iegūts no organiskiem-bioloģiskiem atkritumiem, padarot to droši lietojamu bioloģiskajā dārzniecībā. Vienkāršākājā variantā kompostēšanas process ir mitrināt kaudzi ar organiskām vielām (lapas, "zaļās" pārtikas atkritumi), sadalīšanās cikla gala produkts ir humuss - pilnībā sadalījušās organiskās vielas. Šis process var aizņemt nedēļas vai mēnešus. Cilvēki var veidot bioloģisko kompostu mājās, ja tie ir bioloģiskie dārznieki kā arī to var ražot arī komerciālā mērogā. Daudzi dārza veikali veido krājumus ar bioloģisko kompostu, lai to nodotu patērētājiem, kuri vēlas to izmantot.

Vārda "Bioloģisks" skaidrojums visā pasaulē atšķiras, lai gan tas parasti ir izklāstīts likumā. Galvenais likums - bioloģiskā lauksaimniecība nav saistīta ar ķīmisku vielu pielietošanu mēslošanā un kaitēkļu apkarōšanā, likums nosaka izmantot dabisko mēslojumu, nodarboties ar augu un kukaiņu aizsardzību izmantojot tikai tradicionālās lauksaimniecības metodes. Lai tiktu sertificēts bioloģisks produktus, tas parasti jāiesniedz pārbaudei valsts amatpersonām, kuras nosaka bioloģisko produktu standartus. Lietas, ko izmanto bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, arī ir jāsertificē kā bioloģiskas, lai novērstu procesa dezinformēšanu.

Bioloģiskā komposta izejvielas nāk no organiskiem avotiem. Bioloģiskās saimniecības bieži rada organiskos atkritumus piemēram dažādus atgriezumus - zaļo masu, ko var izmantot, lai ražotu bioloģisko kompostu, kompostēt var arī spraudeņus un atgriezumus no dekoratīvā dārza, kā arī organiskos atkritumus no bioloģiskajiem restorāniem. Komposta sastāvā var arī būt, piemēram, salmi un kafijas biezumi, jo tie arī ir organiski avoti.

Atšķirībā no parastā mēslojuma, bioloģiskais kompostam jābūt bez ķīmiskiem piemaisījumiem un citiem materiāliem, kas netiek uzskatīti kā "bioloģiski" saskaņā ar likumu. Bioloģiskie dārznieki izmanto bioloģisko kompostu, lai izvairītos ievazāt ķīmiskas vielas, kas var apdraudēt bioloģiskā dārza statusu. Ja, piemēram, dārznieks izmanto parasto mēslojumu, laistot ar to bioloģisko dārzu, kas piesārņo augsni, tādējādi vairs nevar pretendēt uz bioloģiskā dārza statusu.

Tā kā bioloģisko statusu ir ļoti grūti iegūt, bioloģiskā komposta ražotāji izmanto ļoti stingras procedūras, lai apstiprinātu, ka viņu produkti ir bioloģiski. Vietās, kur ir liels skaits bioloģisko saimniecību, kompostēšanas uzņēmumi saimniecību atkritumus var izmantot, lai nodrošinātu nepārtrauktu bioloģiskā komposta ražošanu. Komerciālie kompostētāji var arī vākt materiālu kompostēšanai no dārzniekiem un saimniecībām, kas nevēlas paši veidot savu kompostēšanu.