BIOhumuss Prime ir augstākās kvalitātes organiskais mēslojums, kas paredzēts visiem kultūraugiem. Biohumusu Prime iegūst Kalifornijas sarkanajām sliekām pārstrādājot BIO saimniecības kūtsmēslus.

BIOhumuss Prime
zoom _JSHOP_ZOOM_IMAGE
BIOhumuss Prime BIOhumuss Prime BIOhumuss Prime BIOhumuss Prime BIOhumuss Prime

Organisko atkritumu pārstrādes procesu, izmantojot sliekas, sauc par sliekkopību, bet iegūto produktu par biohumusu jeb sliekkompostu.

Šīs biotehnoloģijas būtība ir slieku spēja pārstrādāt dažādus organiskos atkritumus: 

  • kūtsmēslus;
  • attīrīšanas iekārtu nogulsnes;
  • auksaimniecības un pārstrādes rūpniecības atkritumus. 

BIOhumuss Prime nesatur patogēno mikrofloru, cērmju oliņas, nezāļu sēklas un smagos metālus.

BIOhumusa Prime labās īpašības: 
  • Humuss satura ziņā 4-8 reizes pārspēj kūtsmēslus un kompostus;
  • Samazina augsnes blīvumu; Bagātina augsni ar organiskajām vielām;
  • Pozitīvi ietekmē augsnes mikrofloru; Liela ūdens ietilpība un noturība;
  • Sastāv no izturīgām granulām; Palielina sēklu dīgtspēju par 11-24%;
  • Palielina ražību par 15-51%;
  • Ražu iegūst 2 nedēļas agrāk

BIOhumuss Prime satur humusvielas, kur ir augsts humīnskābju saturs. Humusvielas spēj ietekmēt augu sakņu sistēmas pieaugumu. Humusvielas ir enerģijas avots augsnē mītošajiem organismiem, kas veic būtiskas funkcijas augsnes auglības un struktūras uzlabošanā. Humusvielas veicina augu augšanu un aizsardzību pret dažādām slimībām. Ar humusvielām bagātas augsnes ir izturīgākas pret augsnes paskābināšanos. Humusvielas stimulē makroelementu N,P,K,Ca un Mg uzņemšanu augos.

Šī mēslojuma pielietošana uzlabo zemes agroķīmiskās īpašības, paaugstina lauksaimniecības produkcijas kvalitāti un uzlabo tās ražību. 

Augi, kas apstrādāti ar humusvielām vai audzēti humusvielām bagātā augsnē, ir par 20-50% lielāka sakņu sistēma.

Humusvielu klātbūtne paaugstina pesticīdu (ja ir nepieciešams iznīcināt nezāles vai apkarot kaitēkļus) efektivitāti iestrādājot amonjaku saturošus minerālmēslus, samazina toksisko vielu, smago metālu daudzumu augsnē, stimulē mikroorganismu vairošanos – augu atliekas sadalās straujāk. 

Bagātiniet mazauglīgu zemi ar BIOhumusu Prime no Worm House un vasara jums dāvinās skaistus ziedus, saldus augļus un dārzeņus.